We believe our goods are meaningful because of the
thoughtfulness of the people behind them

Det nuværende Kulturhus Industrien består af 2 sammenbyggede huse fra hver sin tidsalder – hhv. Bredgade 73 og Bredgade 75.
Den ældste bygning (Bredgade 73), der i dag primært huser Aarup Bibliotek, udstillingslokalet Galleriet og Aarup Lokalhistoriske Arkiv, er opført i 1890 af Aarup Håndværker og Industriforening.
Foreningen anvendte bygningen til møder, og festsalen til teater- og biografforestillinger og baller. Huset rummede desuden en restaurant.
I 1969 blev bygningen købt af møbelhandler Carl T. Rasmussen. Han solgte i 1977 bygningen til Aarup Kommune, der dermed fik mulighed for at indrette et tidssvarende bibliotek for borgerne.
Biografbygningen (Bredgade 75) blev opført i 1954 af Industri- og Håndværkerforeningen. Udover selve biografen rummede bygningen også i en periode et hotel.
I 1968 købte Svend Aage Sanggaard biografbygningen, og han fortsatte biografdriften i en lang årrække.
I 1980 solgte Sanggaard biografbygningen til Aarup kommune, mens han fortsatte driften som forpagter af biografen.
I 2000 gik Sanggaard på pension, og driften blev herefter varetaget af en nystiftet biografforening, som fortsat driver biografen ved hjælp af frivilligt personale.
Året efter besluttede kommunen at foretage en større ombygning af begge huse. Den gamle bygning (nr. 73) blev udvendigt ført tilbage til sin oprindelige stil med en fronton øverst i midten. En passage mellem de to bygninger blev inddraget, hvorved foyeren kunne anvendes som bibliotekslæsesal i dagtimerne, og biblioteket kunne få en bedre indgang og mulighed for etablering af en elevator til kørestolsbrugere. Arkivet flyttede ved samme lejlighed fra et meget lille lokale i stueetagen til større lokaler i kælderen under bibliotekssalen.
I 2006 blev der mulighed for at ombygge den gamle biografsal til en fleksibel sal med helt nye stole og mulighed for indretning med cafeborde eller dansegulv. Senere i 2011 moderniserede biografforeningen det tekniske udstyr og overgik til digitale film.
I dag er Kulturhuset Industrien et multihus, som udover biblioteket, arkivet og biografen også anvendes til koncerter af foreningen Musik på Industrien, til udstillinger arrangeret af Kunstforeningen Galleriet og foredrag ved Industriens Foredragsforening.